Regulamin Konkursu na "Wianek Świętojański"

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI

25.06.2016

 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Golinie.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego.

 

 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnicy indywidualni w czterech grupach wiekowych:

grupa I – dzieci w wieku przedszkolnym;

grupa II – uczniowie szkół podstawowych;

grupa III – uczniowie szkół gimnazjalnych;

grupa IV – osoby dorosłe

 

 ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez uczestnika wianka świętojańskiego, który zostanie oznaczony numerem nadanym w kolejności zgłaszania się do konkursu.

2. Autorzy wianków zgłaszają swoje dane komisji konkursowej w dniu konkursu.

3. Wianki należy przynieść 25 czerwca 2016roku na godzinę 16.00 do Parku Miejskiego  w Golinie gdzie odbędzie się impreza plenerowa XI Dni Goliny.

4. Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie.

 

 KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie obradować

 w dniu 25 czerwca 2016 r. od godziny 18.00 w miejscu imprezy plenerowej.

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

estetykę projektu; oryginalność pomysłu; nawiązanie do tradycji;

wianki należy wykonać z materiałów naturalnych (żywe kwiaty, zioła);

3. Członkowie komisji konkursowej będą oceniali poszczególne kryteria w skali punktowej od 1do 5 (gdzie 5 jest oceną najwyższą).

4. O wygranej decydować będzie suma punktów we wszystkich kategoriach .

5. W przypadku uzyskania przez uczestników konkursu tej samej ilości punktów o pierwszym

miejscu decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 25 czerwca 2016 r., o godzinie 19.30 podczas XI Dni Goliny.

2. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym

Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.