Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury w Golinie

Klauzula informacyjna dla adresatów maili

Utworzono dnia 31.03.2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Domu Kultury w Golinie  jest Dyrektor z siedzibą Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody. 
  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,                       a także prawo do przenoszenia danych. 
  7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 
  8.  W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną. 
  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również                          w formie profilowania.

 

 

 

…………………………………………

                                                                                                                        (data i podpis)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna dla adresatów maili

Utworzono dnia 31.03.2021, 14:05

DK GOLINA

Dom Kultury w Golinie
Plac Kazimierza Wielkiego 2

62-590 Golina

Telefon:

 

63 2418-097 

500-432-836

 

Godziny otwarcia:

od poniedziału do piątku: 08:00-16:00

 

E-mail:

dk-golina@o2.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2019

KULTURA W SIECI

TELEFON

CYFRYZACJA GOKów

DOM KULTURY+ EDYCJA 2024